Meniu
str. Vasile Lupu 81/4

Prof. Nicolae Chele

Unul din pionerii și liderii implantologiei orale din Republica Moldova.

Solicită o consultație
Prof. Nicolae Chele Image

Prof. Nicolae Chele

Doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Fondator și responsabil de organizarea activității medicale din cadrul clinicii.

Concomitent cu activitatea de doctor, predă și conduce catedra de chirurgie oro-maxilo-facială din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu ”.

Specializat în chirurgia orală și maxilo-facială, Prof. Chele a condus și publicat numeroase studii privind metodele minim-invazive de instalare a implanturilor dentare endoosoase.

Realizări profesionale

 • Dispozitiv de determinare a dinamicii de consolidare a fracturilor de mandibulă
 • Metodă de examinare a dinamicii de consolidare a fracturilor de mandibulă
 • Metodă de instalare timpurie a implantelor dentare într-un timp chirurgical
 • Metodă miniinvazivă de instalare timpurie a implantelor dentare în doi timpi
 • Metodă de instalare simultană ghidată a implanturilor dentare de stadiul doi
 • Metodă de instalare și stabilizare a implantelor în atrofii maxilare severe
 • Protocolul extracției dentare - parte componentă a instalării imediate a implantelor
 • Restabilirea defectelor osoase ale proceselor alveolare în reabilitarea implanto-protetică
 • Metodă de augumentare ghidată pe vertical în atrofii maxilare severe cu instalarea simultană a implantelor
 • Optimizarea tratamentului complex al fracturilor de mandibulă
 • Anestezia generală în chirurgia oro-maxilo-facială
 • Igiena cavității bucale la accidentaţii cu fracturi de mandibulă
 • Peste 145 de publicații științifice
 • Implantarea dentară imediată. Riscuri și beneficii
 • Peste 26 de teze la foruri științifice internaționale
 • Anestezia loco-regională în chirurgia oro-maxilo-facilă și stomatologie
 • Membrul Comisiei de atestare a medicilor- stomatologi al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul Stomatologiei Republicii Moldova
 • Membrul Consiliului de experți al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul sănătății
 • Membrul Comisiei de specialitate al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
 • Membrul Comisiei de experți al Centrului Național de Acreditare
 • Membrul senatului USMF „Nicolae Testemiţanu“
 • Președintele Comisiei științifico-metodice de profil al USMF „Nicolae Testemiţanu”
 • Membrul Colegiului de redacție al Revistei Medicină Stomatologică de la Chișinău
 • Membrul Colegiului de redacție a Revistei Chirurgie OMF și Implantologie de la București
 • Membru titular al Asociației Stomatologilor din Republica Moldova
 • Membru titular al Asociației Europene pentru Osteointegrare
 • Membru titular al Congresului Internațional de Implantologie Orală
 • Medalia Jubiliară a 50 și 60 de ani a învățămîntului stomatologic superior pentru merite deosebite în activitatea profisională, accordarea serviciilor stomatologice de calitate, activitatea ştiințifică şi didactică, participare fructuoasă în activitatea Asociației Stomatologilor din Republica Moldova
 • Ordinul Gloria Muncii pentru activitate îndelungată și prodigioasă în sistemul ocrotirii sănătății, contribuire substanțială la perfecționarea procesului instructiv-educativ în învățământul superior medical
 • Diploma de gradul II din partea Guvernului Republicii Moldova
 • Diploma de gradul I din partea Parlamentului Republicii Moldova
 • 5 medalii de aur și 3 de argint